Subvencións dos programas de fomento de mellora da eficacia enerxética e sustentabilidade e de fomento da conservación, da mellora da seguridade e da accesibilidade en vivendas. Convocatoria 2020.

77

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Resolución do 15 de xullo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións dos programas de fomento de mellora da eficacia enerxética e sustentabilidade e de fomento da conservación, da mellora da seguridade da utilización e da accesibilidade en vivendas do Plan estatal de vivenda 2018-2021 (código VI422E). Descargar
Extracto da resolución do 6 de febreiro de 2020 pola que se convocan distintas liñas de subvencións para actuacións de rehabilitación xestionadas polo IGVS para o ano 2020. Descargar

Rematou o prazo para solicitar esta subvención.
Prazo de solicitude: do 27/02/2020 ata o 26/03/2020

Mais información.