Subvencións para a renovación de electrodomésticos e a implantación de domótica enerxética (INEGA)

26

Resolución do 28 de abril de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a renvación de electrodomésticos e a implantación de domótica enerxética, en réxime de concorrencia non competitiva, así como a seleción das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á convocatoria para a anualidade 2020 (códigos de procedemento IN414B e IN414C).

Rematou o prazo para solicitar esta subvención.

Prazo para solicitar a subvención: do 1/2 de xullo ata o 30/9/2020.

Máis información: https://sede.xunta.gal