Subvencións para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes 2020/21.

435

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Bases reguladoras do programa de axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes. RD 737/2020, do 4 de agosto.
Resolución do 4 de novembro de 2020 pola que se convoca o Programa de axudas, código de procedemento (VI406C). Ver.

Prazo de solicitude: do 02/01/2021 ata o 31/07/2021

Mais información.

Teléfonos de interese:
Área provincial IGVS Pontevedra………………. 986805610-986805611
Servizos centrais IGVS………………………………… 981541981-981541982

Correos de interese:
Para consultas sobre cuestións administrativas igvs@xunta.gal, para cuestións técnicas calidade.igvs@xunta.gal.