Subvencións do INEGA para proxectos de enerxías renovables, de uso térmico dirixidas a particulares, para o ano 2021.

445

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA (INEGA)

Bases reguladoras das subvencións para proxectos de enerxías renovables, de uso térmico, dirixidas a particulares para o ano 2021 (código de procedemento IN421P).

Máis información sobre esta axuda: http://www.inega.gal/subvencions/subvencions/Energiasrenovables/2021/ficha_renovables2021_0002.html

Prazo para solicitar esta axuda segundo a tipoloxía do proxecto:

  • Biomasa do 01/03/2020 ata o 01/07/2021                                                                                        
  • Aerotermia do 02/03/2020 ata o 01/07/2021
  • Xeotermia do 05/03/2020 ata o 01/07/2021
  • Solar térmica do 05/03/2020 ata o 01/07/2021

Máis información:
Páxina web do Inega www.inega.gal
Correo electrónico inega.info@xunta.gal
Teléfono 981541500
Presencialmente, no Inega (rúa Avelino Pousada Antelo, 5, San Lázaro, 15703 Santiago de Compostela)