Subvencións do INEGA para proxectos de enerxía solar fotovoltaica dirixidas a particulares, para o ano 2021.

422

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA (INEGA)

Bases reguladoras das subvencións para proxectos de enerxía solar fotovoltaica, dirixidas a particulares para o ano 2021 (código de procedemento IN421O).

Máis información sobre esta axuda: https://www.inega.gal/subvencions/subvencions/Energiasrenovables/2021/ficha_renovables2021_0003.html

Prazo para solicitar esta axuda: do 03/03/2020 ata o 01/07/2021

Máis información:
Páxina web do Inega www.inega.gal
Correo electrónico inega.info@xunta.gal
Teléfono 981541500
Presencialmente, no Inega (rúa Avelino Pousada Antelo, 5, San Lázaro, 15703 Santiago de Compostela)