Axudas financieiras do programa préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas do IGVS. Convocatoria 2021.

465

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO (IGVS)

  • Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas financieiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas. VER DOCUMENTO
  • Resolución do 5/03/2021 pola que se convocan, para a anualidade 2021, as axudas financieiras do programa préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas, con financiamento plurianual (código de procedemento VI406B). VER DOCUMENTO

Prazo para solicitar esta axuda, do 19/03/2021 ata o 01/09/2021.

Máis información:
Páxina web do IGVS (sede.xunta.gal)