Subvencións do IGVS para adquisión de vivendas nos Centros Históricos. Convocatoria 2021.

454

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO (IGVS)

Resolución do 25/02/2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a adquisición de vivenda nos centros históricos.

Prazo para solicitar esta axuda, do 16/03/2021ata o 15/10/2021.

Máis información:
Páxina web do IGVS (sede.xunta.gal)