Axudas ao alugamento de vivendas para o ano 2021.

466

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

RESOLUCIÓN do 5 de marzo de 2021 pola que se convocan as axudas ao alugamento de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021 para o ano 2021 (código de procedemento VI432A). VER DOCUMENTO

Prazo para solicitar a axuda: 31/03/21 ata o 30/04/2021 (1 mes).

Máis información:
http://igvs.xunta.gal/web/actuamos/835
Rúa Alcalde Hevia, 7 – 36003 Pontevedra
Telf.: 986 805 600