Axudas para adquisición de vivenda nos Centros Históricos

418

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO
Resolución do 12 de xaneiro de 2022 pola que se convocan para o ano 2022 as axudas para a adquisición de vivenda nos centros históricos (código de procedemento VI400A).Ver.

Prazo de solicitude: do 29/01/2022 ata o 15/11/2022 (prazo ampliado)

Mais información