Axudas á eleboración do libro do edificio existente para a rehabilitación e a redacción de proxectos de rehabilitación. Convocatoria 2022.

17

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Prazo para presentar as solicitudes: do 17/05/2022 ata o 30/11/2022

Mais información