Axudas ás actuacións de rehabilitación a nivel de edificio. Convocatoria 2022.

56

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Prazo para solicitar as axudas: do 17/05/2022 ata o 30/11/2022

Mais información