Axudas do Programa de mellora da accesibilidade en e ás vivendas do Plan estatal 2022-2025. Convocatoria 2022.

61

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO.

Resolución do 23 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do Programa de mellora da accesibilidade en e ás vivendas do Plan estatal para o acceso á vivenda 2022-2025 e se procede á súa convocatoria para o ano 2022, con carácter plurianual (código de procedemento VI435B).

Prazo para solicitar esta subvención: do 05/10/2022 ata o 07/11/2022. Solicitude.

Mais información.