Consulte toda a oferta de Emprego Público
do Concello de Pontevedra

Nesta páxina pode consultar toda a información sobre o Emprego público
que xenera o Concello de Pontevedra.

Relación de postos de traballo do Concello de Pontevedra
e organismos municipais (RPT)

Servizo de Persoal do Concello
Rúa Michelena, 30 primeira planta
Teléfono 986 804 307 Ext. 7070
servizopersoal@pontevedra.eu

Proxecto Iles. Centro de Formación
Avda. das Camelias Nº3 Urbanización Pontemiuños
Lourizán – Teléfono: 986 841 606
iles-administracion@pontevedra.eu
iles-direccion@pontevedra.eu
iles-orientacion@pontevedra.eu