Directorio básico de asuntos económicos

Xestión Tributaria
Jofre de Tenorio, 5 Fax 986 80 43 28

Auga.  Servizo en Aquagest, Jofre de Tenorio, 4. T. 986 863 335
Imposto sobre Bens Inmobles IBI (Contribución Urbana). Extensión 7357 – 7359 – 7362
Plusvalía (Incremento terreos). Extensión 7366 – 7362
Imposto de Actividades Económicas IAE. Extensión 7354
Taxas Obras. Extensión 7363 – 7365
Imposto de Veículos de Tracción Mecánica IVTM. Extensión 7356

Tesouraría. Extensión 7330
Recadación voluntaria. Extensión 7334 – 7335
FAX do departamento 986 86 05 71

Recadación executiva
Rúa Arcebispo Malvar, 7, T. 986 864 228 – 986 896 092

Inspección tributaria  Ext 7372 – 7373
Fax do servizo. 986 80 43 11

Unidade de multas de Tráfico
Rúa don Filiberto. Lateral do Teatro Principal. T 986 804 300 Extensións 4625 e 4621

Intervención Xeral Municipal. Extensión 7300