Padróns anuais:

Imposto sobre Vehículos de tracción Mecanica do 15 de Abril o 15 de Xuño
Taxa s/instalac. Terreos Uso Público (mesas e cadeiras) do 1 de Xuño ao 30 de Xullo
Taxa s/instalac. Terros Uso Público (Quioscos) do 1 de Xuño ao 30 de Xullo
Taxa ocupacións subsolos, solo e voo da vía pública do 1 de Xuño ao 30 de Xullo
Imposto sobre Bens Inmobles do 15 de Setembro o 15 de novembro
Imposo sobre Actividades Económicas do 15 de Setembro ao 15 de novembro

Padróns Mensuais :

  • Taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais.
  • Taxa pola ocupación da vía pública con industrias de rúa e ambulantes.
  • Taxa pola ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción e valados

Padróns Bimestrais :

  • Taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga.
  • Taxa pola recollida de lixo.
  • Taxa pola xestión da rede de sumidoiros.

* Este calendario é orientativo, polo que non ten carácter oficial. Se precisa coñecer as datas exactas, póñase en contacto coa oficina de recadación.