O orzamento 2015 segue as liñas marcadas no actual mandato do alcalde Miguel Anxo Fernández Lores -recollidas tanto no seu programa electoral como na súa investidura- de reforzar o investimento nas parroquias do rural así como dos barrios da cidade. Trátase dun orzamento moi inversión e o mellor posíbel tendo en conta o actual marco normativo. As parroquias reforzan a súa inversión cun 37,5% dos investimentos.

O capítulo de investimentos divídese en cinco apartados:

  1. Rural: 4,2 millóns
  2. Urbano: 3.200.000 euros
  3. Infraestrutura viaria: 2,1 millóns
  4. Equipamentos: 1,1 millóns
  5. Servizos municipais: 600.000 euros

 

Documentos