Inicio Áreas Urbanismo Directorio de axentes colaboradores

Directorio de axentes colaboradores

O Concello de Pontevedra quere impulsar o apoio aos axentes intervenientes nos procesos de rehabilitación, co obxecto de conseguir a conservación do patrimonio construído e a rexeneración de zonas deprimidas. Créase pois, o directorio de axentes colaboradores en materia de rehabilitación, conservación e inspección técnica de edificacións do Concello de Pontevedra, aberto a todas as empresas e profesionais que desexen inscribirse.

O obxecto da creación do directorio de axentes colaboradores e o de por a disposición dos solicitantes de actuacións en materia de rehabilitación, conservación e inspección técnica de edificacións, unha relación de axentes colaboradores para simplificar, facilitar e axilizar a xestión e a execución das obras. Este directorio terá, exclusivamente, un carácter informativo para os promotores, sen que en ningún caso a inscrición supoña un requisito obrigado para a execución das obras de rehabilitación ou inspección técnica de edificacións.

A inscrición no directorio terá carácter permanente, debendo os interesados, achegar unicamente aquela documentación que, pola súa data de caducidade, deba ser renovada en cumprimento das condicións da inscrición e, anualmente, unha declaración expresa responsable relativa á vixencia sen contradición das circunstancias que motivaron a inscrición no directorio.
O imcumprimento desta obriga suporá a suspensión provisional dos efectos da inscrición ata a súa emenda, procedendo á anulación definitiva de non emendarse.

Seccións do directorio de axentes colaboradores

O directorio estrutúrase nas seguintes seccións:

Son os axentes que, por encargo do promotor, redactan os proxectos, asumen a dirección de obra ou a dirección de execución de conformidade coas disposicións legais vixentes para cada profesión, de acordo coas especialidades e competencias específicas.

Para efectos deste directorio créanse as seguintes subseccións:

– Técnicos de grao superior
– Técnicos de grao medio

Descargar solicitude

É o axente que asume, contractualmente ante o promotor, o compromiso de executar con medios humanos e materiais, propios e alleos, as obras ou parte destas con suxeición ao proxecto e ao contrato.

Descargar solicitude

Son os axentes que asumen a elaboración ou execución dunha fase da obra.

Descargar solicitude

Con carácter xeral, considéranse subministradores de materiais os fabricantes, almacenistas, importadores ou vendedores de produtos de construción.

Descargar solicitude

Son entidades de control da calidade da edificación aquelas capacitadas para prestar asistencia técnica na verificación da calidade do proxecto, do materiais e da execución da obra e a súas instalacións de acordo co proxecto e normativa aplicábel.

Son laboratorios de ensaios para o control da calidade da edificación os capacitados para prestar asistencia técnica, mediante a realización de ensaios ou probas de servizo dos materiais, sistemas ou instalacións dunha obra de edificación.

Descargar solicitude

Procedemento de inscrición

O procedemento de inscrición no directorio iniciarase mediante a presentación da solicitude xunto coa documentación que se determina na propia solicitude.

Axentes colaboradores inscritos

NOMEENDEREZOCONCELLOTELÉFONO
Estévez e González ArquitectosAv. A Barca, 5 baixo Poio658498354 / 699360675
Omma arquitectura, S.LPza. Curtidoira, 4-5ºF

Pontevedra628411268
Marcos Pérez CachafeiroR/ Laranxo, 16 áticoPontevedra606107709
Manfred Helmut OehriLg/ Trebello-Aguasantas, 12Cotobade615844065
Julio de Bernardo GómezR/ General Gutierrez Mellado, 7-7ºHPontevedra630023593
Rodrigo Currás TorresR/ Almansa, 5-1ºMoaña652471539
Evaristo Lameiro SánchezCmñ/ de la Iglesia, 36-3ºIzq.A Coruña636671313
Ildefonso García de Longoria RamosAv/ Monelos, 211-5ºDA Coruña658509248
Miguel Varela de UgarteR/ Montero Ríos, 30-5ºCSantiago de Compostela981588168
DESSA Urbanismo, S.L.N.E.R/ Manuel Quiroga, 3Pontevedra986853603 / 649233440
Carlos Daniel Trabazo MolinsLugar de Canelas, Adina 32BSanxenxo600502875
M.ª Consuelo Méndez GallartR/ Alfredo Vicenti, 43-3ºA Coruña652814809
Roque Viejo ViñasR/ División Azul, 2-12ºDA Coruña657415606
Pedro González SoutoAv. Portugal, 113Nigrán619273067
David Fernández NúñezLg/ Arrotea, 6 , VilameánTomiño666737881
José David Boullosa AllarízLugar Cadrelo, 37Marín 658773793
TRABEDOURO, S.L.P.R/ Oliva, 6, Galerías Oliva-Portal 2-Ent. CPontevedra986857606 / 658792125
Ana Mª Pardo LorenzoR/ Serra, 9 - 1º dta.Pontevedra678670838
Evelio E. Sánchez JuncalR/ Serra, 9 - 1º dta.Pontevedra670674267
Juán Ramón Suarez MosqueraR/ San Luís, 52 - 8ºA Coruña696381395
Mª Pilar Vence LodeiroAv. Corbaceiras, 40-5ºPontevedra679158624
Mª Teresa Gómez MorgadeR/ Sta. Teresa Jesús Jomet, 22 baixoPontevedra607763718
Miguel Ángel Salgado SánchezLG/Berducido, 31Pontevedra620765254

Miguel Montes VeraR/ Lameiriña, 13Poio650932481

NOMEENDEREZOCONCELLOTELÉFONO
Daniel Maigler OjeaPza. Da Curtidoira, 4-5ºFPontevedra618595321
María Ferreirós MagariñosLugar Bronllo, 8Pontevedra675869708
María Cos CouseloR/ Barca, 10-4ºDPontevedra686200489
NOMEENDEREZOCONCELLOTELÉFONO
Actividades de construción, edificación y viales, S.LR/ Alameda, 16 entl.Pontevedra886093004 / 630078670
Terras Galegas del Noroeste, S.LLg. do Salguerio, 11San Mattiño de Rebordelo - Cotobade685635469
Eicros Gestión, S.L.R/ Cobián Areal, 14 607Pontevedra609676453
PADIGAL, C.B.R/ A Estrada, 25-6ºAPontevedra669991871
NOMEENDEREZOCONCELLOTELÉFONO
Antonio López ÁlvarezR/ Emilia Pardo Bazán, 17 baixoOurense988013027/630061392
NOMEENDEREZOCONCELLOTELÉFONO
CARPINTEIROS - Miguel Ángel Sánchez DizCaldas de ReisPontevedra617378941
CARPINTEIROS - Mª José Sande LagoMurosA Coruña639580485
NOMEENDEREZOCONCELLOTELÉFONO
BASETELLA, S.LBarciela, 13Vilaboa619124415

Normativa

  • Bases reguladoras (BOP núm. 245 do 21/12/2015). Ver