Convócanse distintas liñas de axudas para actuacións de rehabilitación para o ano 2021.

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO (IGVS) Resolución do 5 de marzo de 2021 pola que se convocan distintas...

Axudas ao alugamento de vivendas para o ano 2021.

Pechado o prazo para solicitar esta axuda.

Subvención para a renovación de electrodomésticos. Convocatoria 2021.

Prazo para solicitar esta axuda, do 20/04/2021 ata o 30/09/2021.

Axudas financieiras do programa préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas do...

Prazo para solicitar esta axuda, do 19/03/2021 ata o 01/09/2021.

Subvencións do IGVS para adquisión de vivendas nos Centros Históricos. Convocatoria 2021.

Prazo para solicitar esta axuda, do 19/03/2021 ata o 15/10/2021

Axudas na ARI dos Camiños de Santiago

Prazo para solicitar a cualif. provisional (VI408H): 27/02/20 ata 31/10/20
Prazo para solicitar a cualif. provisional (VI408F): 03/07/19 ata 31/12/21