OUTRAS AXUDAS

Subvencións do INEGA para proxectos de enerxías renovables, de uso térmico dirixidas a particulares,...

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA (INEGA) Bases reguladoras das subvencións para proxectos de enerxías renovables, de uso térmico, dirixidas...

Subvencións do INEGA para proxectos de enerxía solar fotovoltaica dirixidas a particulares, para o...

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA (INEGA) Bases reguladoras das subvencións para proxectos de enerxía solar fotovoltaica, dirixidas a particulares...

Subvencións para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes 2020/21.

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO Bases reguladoras do programa de axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes. RD 737/2020, do 4 de...

Subvencións para a renovación de electrodomésticos e a implantación de domótica enerxética (INEGA)

Resolución do 28 de abril de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a renvación...

Subvencións dos programas de fomento de mellora da eficacia enerxética e sustentabilidade e de...

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO Resolución do 15 de xullo de 2019 pola que se establecen as bases...

Axudas na ARI dos Camiños de Santiago

AXUDAS NA ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (ARI) DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO E DO PARQUE NACIONAL DAS ILLAS ATLÁNTICAS Resolución do 20 de xuño de 2019...

Subvencións dos Programas de fomento do parque de vivenda en alugamento e de fomento...

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLOResolución do 30 de decembro de 2019 pola que se convocan as subvencións dos programas de fomento...

Axudas financieiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas....

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO Resolución do 30 de decembro de 2019 pola que se procede á convocatoria pública, para a anualidade 2020, das...

Subvencións para a adquisición de vivenda para menores de 35 anos. Convocatoria 2020.

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLOResolución do 19 de decembro de 2019 pola que se convocan as subvencións para a adquisición de...

Subvencións do Bono alugueiro social do Plan RehaVIta. Convocatoria 2020.

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLOResolución do 19 de decembro de 2019 pola que se convocan para o ano 2020...