Inicio Áreas Urbanismo Planeamento urbanístico Avaliacións medioambientais do planeamento

Avaliacións medioambientais do planeamento

Consulte toda a información sobre os plans ou programas de avaliación ambiental estratéxica

Plan ou ProgramaTipoloxíasDocumentación
Modificación puntual nº 2 do Plan parcial do sector B-4 "Fonte Santa", Concello de PontevedraOutro planeamento urbanísticoDocumentación
PEID en solo e subsolo para viarios da UA nº 35 do PXOU na rúa de Antón Fraguas, PontevedraOutro planeamento urbanístico Documentación
Modificación Puntual Recualificación dos terreos propiedade da ONCE PontevedraOutro planeamento urbanístico Documentación
Modificación Puntual no eido da UA-7 e a súa zona de influencia en PontevedraOutro planeamento urbanístico Documentación
Modificación Puntual para ordenación do solo residencial de Valdecorvos no Concello de PontevedraOutro planeamento urbanístico Documentación
MP no ámbito da UA 19 do PXOU do Concello de PontevedraOutro planeamento urbanístico Documentación
Plan Especial de Reforma Interior UA-5 no Concello de PontevedraOutro planeamento urbanístico Documentación
Plan de Sectorización do Solo Urbanizable B-5 do Plan Xeral de Ordenación Urbana de PontevedraOutro planeamento urbanístico Documentación
PXOM do Concello de PontevedraPlan Xeral de Ordenación Municipal Documentación
Modificación Puntual do PERI da Unidade UA 34 do PXOU do Concello de PontevedraOutro planeamento urbanístico Documentación
Plan de Sectorización Solo Urbanizable B-8 PXOU parroquia de Mourente, concello PontevedraOutro planeamento urbanístico Documentación
Modificación Puntual PXOU ámbito General Rubín Fernández Ladreda e Mollabao, concello PontevedraOutro planeamento urbanístico Documentación
Plan de sectorización do solo urbanizable B-9 do PXOU no lugar de Cons, concello de PontevedraOutro planeamento urbanístico Documentación
Modificación Puntual do PXOU na rúa Loureiro Crespo, concello de PontevedraOutro planeamento urbanístico Documentación
Modificación Puntual do PEPRICA para museización de restos arquolóxicos, concello de PontevedraOutro planeamento urbanístico Documentación
PE rehabilitación zona edificios Rueiro 135 frente á Virxe da Peregrina, concello PontevedraOutro planeamento urbanístico Documentación
MP do PXOU na antiga U.A. 7 modificada (TAFISA), concello de PontevedraOutro planeamento urbanístico Documentación
Plan especial de remodelación interior no ámbito da UA-24, Concello de PontevedraOutro planeamento urbanístico Documentación
Proxecto delimitación polígono PERI Campolongo, Concello de PontevedraOutro planeamento urbanístico Documentación
MP con ordenación detallada do PXOU para solo urbanizable A-1-2 no Vao, concello de PontevedraOutro planeamento urbanístico Documentación
Modificación puntual do PXOU para o solo urbanizable A-1.2 Vao, Concello de PontevedraOutro planeamento urbanístico Documentación
MP do PXOU de Pontevedra para establecer e regular o uso de crematorio. Concello de PontevedraOutro planeamento urbanístico Documentación