Inicio Áreas Urbanismo Planeamento urbanístico Planeamento de desenvolvemento

Planeamento de desenvolvemento

Datos xerais do Concello de Pontevedra

Superficie (km2) 118,3
Poboación 2010 (Fonte: INE) 82.946 habitantes
Técnico municipal.

Adicación:
c – completa
p – parcial

Director Xeral da Área de Urbanismo e Servizos Xerais: Xosé Manuel Tato Camino.

ÁREA DE URBANISMO
Servizo de Urbanismo, Medio Ambiente e Patrimonio Histórico (Sumaph)
: Mercedes Fernández Martínez e Silvia Carballo Abal.
Oficina Técnica de Licenzas e Inspección (Otli): Miguel Rodríguez de Jesús (Xefe), Dolores Fernández Márquez, Emilio Costa Ferrer, Carmen Silva Ricoy, Manuel Otero Rajoy, Paula Casal Vázquez, Antonio Castiñeira Ucha, Xoán Carlos Castro Carrera.
Servizo de Disciplina Urbanística, Medio Ambiente e Policía Administrativa: José Mª Campos Durán e Iria Ledo Montes.
Oficina Técnica de Rehabilitación da Ari de Estribela (Otr): Patricia López Carreira e Sandra Valverde Carballo.

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE, PROXECTOS DE OBRAS (AMAPO)
Oficina Técnica de Medio Ambiente, Infraestrutura, Enxeñaría e Servizos (Otmaies)
: Jesús Gómez Viñas, Miguel Aparicio Maceiras, Luis Navarro Narcés Carvajal, Manuel Torres Corredoira, Mª Isabel Couselo Torres e Manuel Fontán Bouzas.
Oficina Técnica de Arquitectura e Planeamento (Otap): Ángel Velando Rodríguez, Rosa Magdalena Fernández, Luis Costa Ferrer, Rafael Senn González, Jose Manuel García Ramírez, Clara Alonso Gasalla e Julio Escudero Sanguos.
Oficina de Medio Ámbiente Natural (Oman): María Del Carmen Formoso Veloso.

Dirección Postal Rúa Michelena, 30 – 36071 Pontevedra
Teléfono 986 804 300
Número de Fax 986 860 102
Titulación

ARQUITECTOS, ARQUITECTOS TÉCNICOS, AVOGADOS, ENXEÑEIROS DE CAMIÑOS, INDUSTRIAIS, ENXEÑEIROS TÉCNICOS E ARQUEÓLOGO

Horario de Atención ao Público XOVES, 9:00 – 11:00
Oficina de Rehabilitación SI
Xerencia Municipal de Urbanismo NON
Observacións ao Planeamento Xeral Vixente PXOU 18/12/1989 afectado por sentenza recaida no recurso 135/91.
Planeamento xeral aprobado 38
Planeamento de desenvolvemento aprobado 69

ÁmbitoFiguraTítuloAprob defBOPDOGNormativa
A-1 (O Vao)Plan de actuación urbanísticaUSO INDUSTRIAL-COMERCIAL A-1.1 O VAO1994-12-231996-11-151996-11-15
A-1 (O Vao)Plan parcialUSO INDUSTRIAL-COMERCIAL A-1.1 O VAO1996-09-261996-11-151996-12-131996-11-15
A-1 (O Vao)Modificación puntualPP POLIGONO A-1-1 DO PXOU. O VAO1999-04-291999-06-291999-07-201999-06-29
A-3 (O Campiño)Plan de actuación urbanísticaO CAMPIÑO SECTOR A-31992-06-251992-09-091992-09-09
A-3 (O Campiño)Plan parcialO CAMPIÑO SECTOR A-31992-06-251992-09-091992-09-09
A-3 (O Campiño)Plan especialDE INFRAESTRUCTURAS EXTERIORES DO PARQUE EMPRESARIAL DO CAMPIÑO1994-09-29
A-3 (O Campiño)Modificación puntualPP NUM 2 DO PARQUE EMPRESARIAL O CAMPIÑO. ANTIGO SOLO A-32002-02-022002-03-122002-06-112002-03-12
A-3 (O Campiño)Modificación puntualPP PARQUE EMPRESARIAL DO CAMPIÑO1995-09-281995-12-201995-12-221995-12-20
A-3 (O Campiño)Estudo de detallePARA REAXUSTAR ALIÑACIONS E ORDENAR VOLUMES EDIFICABLES NA PARCELA A-38 NO PARQUE EMPRESARIAL DE O CAMPIÑO2011-07-182011-08-122011-08-29
B-1 (Valdecorvos)Modificación puntual nº 2PXOU en Valdecorvos con ordenación detallada V-22008-01-112008-03-102008-02-082008-03-10
B-2 (A Parda Conde Bugallal)Plan parcialSECTOR B-22005-09-232005-11-30
2005-11-172005-11-30
B-3 (Campolongo)Plan parcialSECTOR B-32005-05-202005-07-132005-07-202005-07-13
B-3 (Campolongo)Porcentaxe VPPPorcentaxe de vivenda protexida2013-07-232013-08-132013-08-29
B-4 (Fonte-santa)Plan de actuación urbanísticaFONTE-SANTA1993-05-131994-02-021993-06-111994-02-02
B-4 (Fonte-santa)Plan parcialSECTOR B-4 "FONTE-SANTA"1993-06-231994-02-021994-02-02
B-4 (Fonte-santa)Modificación puntualPP SECTOR B-4 "FONTE-SANTA"2007-08-102007-11-292007-12-182008-02-06
B-4 (Fonte-santa)Modificación puntual nº 2PP SECTOR B-4 "FONTE-SANTA", modificación nº 22016-03-212016-06-072016-05-242016-06-07
B-4 (Fonte-santa)Estudo de detalleEstudo de detalle, Sector B-4 "FONTE-SANTA"1998-04-291998-05-221998-05-19
B-8 (Cons-Mourente)Plan de sectorizaciónSOLO URBANIZABLE B-8 EN CONS, PARROQUIA DE MOURENTE2012-10-03
B-10 (A Corva - Salcedo)Plan parcialPOLIGONO B-10, FINCA A CORVA. SAN BRAIS1999-10-301999-12-282000-03-01
C-1 (Salcedo)Plan parcialPlan parcial C-11995-02-231995-05-041995-04-06
1995-05-04

PEID (Crematorio San Amaro)Plan especialDE INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES PARA TANATORIO CREMATORIO2009-05-222009-07-31
2009-07-14
2009-07-31
PEPRICA (Centro histórico)Plan especialDe protección, reforma interior e conservación artística do conxunto histórico artístico2003-02-27
Correc. Erros 2003-12-19
2003-06-032003-05-23
Correc. Erros 2004-03-30
2003-06-03
PEPRICA Modif. puntual (Centro histórico)Modificación puntualPEPRICA MODIFICACIÓN PUNTUAL PARA EXECUCIÓN S.T.S.X.G.2015-12-212016-02-152016-02-042016-02-15
PEPRICA Modif. puntual (Centro histórico)Modificación puntualModificación puntual referida ao artigo 86 da normativa, ao plano O.2 da delimitación dos ámbitos de museización no subsolo e ás fichas 3.45.01- 3.46.01-3.47.02 E 3.47.03 do catálogo do PEPRICA, referidas aos inmobles do conxunto do Museo Provincial2023-05-222023-06-152023-06-152023-11-23
PEPRICA Modif. puntual (Centro histórico)Modificación puntualMODIFICACIÓN PUNTUAL DO PEPRICA PARA CUMPRIMENTO DA SENTENZA DO TSXG DE 02/07/2009, CONFIRMADA POLA SENTENZA DO 03/05/13 DO TS, RESPECTO DO ELEMENTO Z4-C52-16, QUE ATINXE AO PREDIO E EDIFICIO SITO NA RUA MICHELENA Nº 242013-11-182014-01-152013-12-242014-01-15

PEPRICA Modif. puntual (Centro histórico)Modificación puntual nº 2MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PEPRICA PARA O CUMPRIMENTO E EXECUCIÓN DA SENTENZA DO TSX DE GALICIA, RELATIVA AO ACORDO DO PLENO DO CONCELLO DO 18/11/2013, DE APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DO PEPRICA, RESPECTO DO ELEMENTO Z4-C52-16, QUE ATINXE AO PREDIO E EDIFICIO SITO NA RUA MICHELENA Nº 242015-12-212016-02-152016-02-042016-02-15
PEPRICA Modif. puntual (Centro histórico)Modificación puntualPEPRICA PARA MUSEIZACION DE RESTOS ARQUEOLOXICOS ACHADOS NAS PRAZAS DO PEIRAO E VALENTIN GARCIA ESCUDERO E RUAS MESTRE MATEO E SANTA MARIA.2010-10-222011-01-122010-12-232011-01-12
PEPRICA Modif. puntual (Centro histórico)Modificación puntualSEGUNDA DO CATALOGO DO PEPRICA EN DIVERSOS ELEMENTOS2006-10-202007-05-24
2006-12-212007-05-24
PEPRICA Modif. puntual (Centro histórico)Modificación puntualPEPRICA DO CONXUNTO HISTORICO DE PONTEVEDRA, NA SUA FICHA 5-54-2, EDIFICIO SARMIENTO: CONVENTO E ADOSADOS. MUSEO E ARQUIVO PROVINCIAL2004-11-192005-03-042005-02-282005-03-04
PEPRICA (Centro Histórico)Criterio interpretativoCRITERIO INTERPRETATIVO SOBRE ADMISIÓN DE USOS EXCLUSIVOS NON RESIDENCIAIS2020-01-21
PERI (Campolongo)Plan especialDE REFORMA INTERIOR PARA O DESENVOLVEMENTO URBANISTICO DO POLIGONO DELIMITADO EN SOLO URBANO NON CONSOLIDADO DO PXOU EN CAMPOLONGO2012-11-222013-02-222013-01-312013-02-22
PERI (Estribela)Plan especialDE REHABILITACION INTERIOR ESTRIBELA2007-02-162007-05-092007-04-202007-05-09
PERI (Estribela) Estudo detalleEstudo de detallePARA REAXUSTAR LIÑACIONS CORRESPONDENTES A PARCELAS SITUADAS NO EIDO DO PERI DE ESTRIBELA: AVDA MONTERO RIOS 28, AVDA DO MARQUES DE VALTERRA 12010-10-222010-11-232010-12-01
PLAN ESPECIAL (Porto - Estribela)Plan especialDE ORDENACION PORTO DE MARIN E RIA DE PONTEVEDRA
2000-10-032000-11-132000-11-152000-11-13
PLAN ESPECIAL Modif. puntual (Porto - Estribela)Modificación puntualPE PORTO DE MARIN E RIA DE PONTEVEDRA. REORDENACION DEL SUBSECTOR S.2.32008-06-032008-06-192008-06-242008-06-19
PLAN ESPECIAL Modif. puntual (Porto - Estribela)Modificación puntualPE PORTO DE MARIN E RIA DE PONTEVEDRA
2005-02-042005-02-282005-02-152005-02-28
PLAN ESPECIAL Estudo detalle (Porto - Estribela)Estudo de detalleSECTOR S-5, PLAN ESPECIAL DE ORDENACION DO PORTO DE MARIN E RIA DE PONTEVEDRA2002-01-112002-01-28
PLAN ESPECIAL (Traseiras da Peregrina)Plan especialDE REHABILITACION DA ZONA DEGRADADA POLAS TRASEIRAS DOS EDIFICIOS DO RUEIRO 135 FRONTE AO SANTUARIO DA VIRXE DA PEREGRINA2010-07-232010-10-152010-09-152010-10-15
UA-1 PERI (O Burgo)Plan especialDE REFORMA INTERIOR UA-12005-08-262005-12-092005-11-172005-12-09
UA-2 PERI (Pasarón)Plan especialDE REFORMA INTERIOR UA-22000-03-252000-04-102000-04-112000-04-10
UA-4 PERI (Pasarón - O Burgo)Modificación de delimitaciónModificación de delimitación UA-42003-05-122003-06-192003-06-23
UA-5 PERI (Finca do Teucro)Plan especialDE REFORMA INTERIOR UA-52007-10-192008-03-312007-11-272008-03-31
UA-6 PERI (Santa Clara - Perfecto Feijoo)Modificación PxouMODIFICACIÓN PUNTUAL PXOU UA-61996-05-301996-09-041996-07-231996-09-04
UA-7 TafisaEstudo de detalleEstudo de detalle no rueiro 46 a do polígono 1 do eido da modificación puntual do PXOU, na antiga unidade de actuación n7 (TAFISA)2022-05-262023-06-13
UA-7 PERI (Tafisa)Modificación PxouMODIFICACIÓN PUNTUAL PXOU UA-72010-10-252010-12-092010-11-082010-12-09
UA-7 PERI (Tafisa)Modificación PxouMODIFICACIÓN PUNTUAL PXOU UA-72007-12-212008-03-172008-01-212008-03-17
UA-10 PERI (Ernesto Caballero)Plan especialDE REFORMA INTERIOR UA-102001-05-262001-07-302001-10-082001-07-30
UA-11 PERI (A Estrada - San Amaro)Plan especialDE REFORMA INTERIOR UA-11 RUAS A ESTRADA, SAN MAURO2003-02-272003-05-202003-08-052003-05-20
UA-12 PERI (San Amaro)Plan especialDE REFORMA INTERIOR UA-12 SAN AMARO2000-12-282001-02-212001-02-232001-02-21
UA-13 PERI (Pedra do Lagarto)Plan especialDE REFORMA INTERIOR UA-13 PEDRA DO LAGARTO2003-03-292003-10-022003-07-152004-08-10

Proxecto Técnico
UA-14 PERI (A Parda)Plan especialDE REFORMA INTERIOR UA-141994-09-291994-10-281994-11-221994-10-28
UA-15 PERI (Pintor Laxeiro)Plan especialDE REFORMA INTERIOR UA-15, RUA PINTOR LAXEIRO2004-05-212004-11-022004-09-172004-11-02
UA-16 PERI (Campolongo)Modificación PxouMODIFICACIÓN PUNTUAL PXOU UA-162002-09-282002-11-062002-10-15
UA-17 (O Nodales)Estudo de detalleUNIDADE DE ACTUACION NUM 17.1993-04-29
UA-18 PERI (Eduardo Pondal)Plan especialDE REFORMA INTERIOR DA UA-182004-04-232004-07-20
2004-08-02
2004-07-052004-07-20
UA-19 PERI (Campus Universitario)Plan especialDE REFORMA INTERIOR NA UA-19 PARA A CREACION DE DOTACIONS URBANISTICAS E EQUIPAMENTO COMUNITARIO1993-04-291993-06-231993-06-23
UA-19 PERI (Campus Universitario)Modificación puntualPERI UA-19 CAMPUS UNIVERSITARIO2008-10-242009-04-022009-03-16
2009-04-02
2009-04-07
UA-19 PERI (Campus Universitario)Estudo de detallePARCELAS NUM 5 DO CAMPUS UNIVERSITARIO DE PONTEVEDRA. DESENVOLVEMENTO DO PERI UA-19 DO PXOU POLA UNIVERSIDADE DE VIGO2003-08-01
2003-10-032003-09-30
UA-20 Proxecto Urb. (Pasarón)Proxecto de urbanizaciónPROXECTO DE URBANIZACIÓN UA-202005-08-262005-09-22
UA-22 Modif. Puntual PXOU (Rosalía de Castro)Modificación puntualMODIFICACIÓN PUNTUAL PXOU1997-04-141997-05-151997-05-281997-05-15
UA-24 PERI (A Parda)Plan especialDE REFORMA INTERIOR NO AMBITO DA UA-24 DO PXOU (RUAS FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE E CONDE DE BUGALLAL)2011-01-202011-03-282011-03-072011-03-28
UA-27 PERI (O Gorgullón)Plan especialDE REFORMA INTERIOR UA-272001-03-312002-07-052002-08-282002-07-05
UA-27 Modif. PERI (O Gorgullón)Modificación puntualPERI DA UA-272005-07-222005-09-27
2005-09-222005-09-27
UA-28 (Mollavao)Estudo de detallePARA LA ORDENACION URBANISTICA DE LA UNIDAD DE ACTUACION 28 DEL PGOU (SALVADOR MORENO 51)1998-01-29
UA-28 (Mollavao)Estudo de detallePARA LA ORDENACION URBANISTICA DE LA UNIDAD DE ACTUACION 28 DEL PGOU (SALVADOR MORENO 51)1996-01-25
UA-28 (Mollavao)Estudo de detallePARA LA ORDENACION URBANISTICA DE LA UNIDAD DE ACTUACION 28 DEL PGOU (SALVADOR MORENO 51)1993-09-301993-11-30

UA-29 (Avda. Estación)Estudo de detalleESTUDIO DE DETALLE UA-291993-11-291994-12-051995-01-30
UA-34 PERI (Loureiro Crespo - José Malvar)Plan especialDE REFORMA INTERIOR UA-34. ESQUINA RUAS LOUREIRO CRESPO E JOSE MALVAR2004-09-172005-03-212005-02-032005-03-21
UA-34 Modif. PERI (Loureiro Crespo - José Malvar)Modificación puntualPERI UA-34 PARA CONSTRUCCION DE APARCADOIRO SUBTERRANEO PUBLICO2009-03-272009-06-04

2009-05-202009-06-04
UA-35 Estudo detalle (Antón Fraguas)Estudo de detalleESTUDO DE DETALLE FÁBRICA REYES HERMANOS UA-351999-10-302000-02-01
2000-02-21
UA-35 PEID (Antón Fraguas)Plan especialDE INFRAESTRUCTURAS E DOTACIONS NO SOLO E SUBSOLO PARA VIALES NA UA-35. RUA ANTON FRAGUAS2007-07-202007-09-24Anulado por STS 2014-05-09
UA-35 PEID (Véteris)Plan especialDE INFRAESTRUCTURAS E DOTACIONS NO SOLO E SUBSOLO PARA VIALES NA UA-35. RUA ANTON FRAGUAS EN EXECUCIÓN DE SENTENCIA DITADA O 23-06-20112016-04-182016-06-172016-06-012016-06-17
UA-37 Estudo detalle (A Tablada)Estudo de detalleESTUDO DE DETALLE UA-371992-01-301992-03-13
UA-39 Estudo detalle (O Pino)Estudo de detalleUA-39, RUAS MANUEL COLMEIRO, URBANO LUGRIS E VIRXILIO BLANCO, CAMIÑO DAS ABELEIRAS E INSTITUTO TORRENTE BALLESTER2003-12-192004-02-202004-03-11

Ramón PeñaEstudo de detalleREORDENACION DE VOLUMES NO RUEIRO 208 DO PXOU, NA RUA RAMON PEÑA.2008-10-242008-12-112008-12-182008-12-11
Rosalía de CastroEstudo de detallePARA COMPLETAR E REAXUSTAR ALIÑACIONS E RASANTES DE SOLAR NA MAZA 121 DO PXOU2007-08-18
Avda. Camelias-LourizánEstudo de detallePARA REAXUSTE DE ALINEACIONS NA AVENIDA DAS CAMELIAS, LOURIZAN2007-08-102007-10-172007-10-182007-10-17
Rúa Blanco AmorEstudo de detallePARA ORDENACION DE VOLUME DO EDIFICIO (BLOQUE A4) A CONSTRUIR NA PARCELA DO RUEIRO 217 BIS, RUAS EDUARDO BLANCO AMOR, LUIS BRAILLE E RUA DE ACCESO RESTRINXIDO2007-03-232007-04-242007-04-24
Xoan Carlos I / Camiño San AmaroEstudo de detalleAVDA XOAN CARLOS I - CAMIÑO SAN AMARO
2006-12-29
Pza. BarcelosEstudo de detalleNA PRAZA DE BARCELOS NUM 24, 252004-01-232004-03-302004-03-11
Loureiro CrespoEstudo de detalleRUA DOUTOR LOUREIRO CRESPO NUM 38 E 402003-11-212003-12-152004-01-14
Rúa Virxilio BrancoEstudo de detallePARCELAS NA RUA PINTOR VIRXILIO BRANCO2003-11-212003-12-112003-12-15
Avda. de VigoEstudo de detalleDETERMINACION DE RASANTES DE ZONA VERDE SITA ENTRE A AVDA DE VIGO E RUA DE NOVA APERTURA2003-08-012003-09-24
Arcebispo Malvar/Pardo BazánEstudo de detallePARA A REORDENACION DE VOLUMES ENTRE AS RUAS CONDESA DE PARDO BAZAN, ARCEBISPO MALVAR E XAN GUILLERMO2002-06-292002-08-092002-09-03

Zona da EiriñaEstudo de detallePARA O ESTABLECEMENTO DE ALIÑACION E ORDENACION DE VOL. NO POL 9 DO PXOM2002-01-29
Rúa da SecaEstudo de detalleAJUSTE DE ALINEACIONES EN SOLAR SITUADO EN LA CALLE BERNANDINO FONDEVILA1993-01-28
Lavadoiro San AmaroEstudo de detalleREAXUSTE DE ALIÑACIÓNS E REURBANIZACIÓN DE ESPAZO PÚBLICO CON REHABILITACIÓN DO LAVADOIRO DE SAN AMARO2018-04-132018-06-01
Rúa Doutor Loureiro Crespo e rúa Casemiro GómezEstudo de detalleEstudo de detalle da parcela na que se situaba o antigo cuartel da Garda Civil, na rúa Doutor Loureiro Crespo 272019-09-30
Rúa de Ponte Muiños, Santo André de LourizánEstudo de detalle

Estudo de detalle para o reaxuste de aliñacións na rúa de Ponte Muiños, en Santo André de Lourizán2020-05-18
Eduardo Blanco Amor e EstrigueirasEstudo de detalle

Estudo de detalle para o reaxuste de aliñacións nas rúas de Eduardo Blanco Amor e rúa das Estrigueiras2023-07-31
2022-10-24
2022-11-21
2023-10-052023-01-232023-10-05

Planeamento histórico

FiguraÁmbitoTítuloAprob. def.BOPDOGNormativa
Histórico: Plan ParcialMONTE PORREIRO1975-04-10

Enlaces BOE, DOG e BOP