Inicio Áreas Urbanismo Planeamento urbanístico Planeamento en tramitación

Planeamento en tramitación

Plan Xeral de Ordenación Urbana do Concello de Pontevedra

O Plan xeral de Ordenación Urbana (PXOU) é o instrumento urbanístico de ordenación integral do termo municipal; norma xurídica de obrigado cumprimento para cidadanía e administración que clasifica o solo para o establecemento do réxime xurídico correspondente que determina os usos admisibles, define os elementos fundamentais da estructura xeral adoptada para a ordenación urbanística do territorio e planifica as accións orientadas ao crecemento do Concello.

Aprobación inicial do estudo de detalle para o reaxuste de aliñacións nas rúas de Eduardo Blanco Amor e Rúa das Estrigueiras.

Moficicación puntual do PEPRICA para a recuperación da antiga casa reitoral de SAN BARTOLOMEU, sita na rúa de DON FILIBERTO N5, no que atinxe á modificación da ficha 4-50-12 e troco de delimitación do polígono P.1- horta do cura.

Aprobación inicial da Modificación do PEPRICA no ámbito do Museo.

Aprobación inicial da modificación puntual do PXOU do Concello de Pontevedra, nos ámbitos dos predios propiedade do INVIED e Ministerio de Defensa sitos na avenida de Manuel del Palacio número 7 e a rúa de Rosalía de Castro número 41 e aprobación do borrador do convenio de colaboración urbanística a subscribir entre o Concello de Pontevedra e o INVIED.

Estudo de detalle para o reaxuste de aliñacións na rúa de Ponte Muiños, na parroquia de San André de Lourizán.

Aprobación inicial do Proxecto de Urbanización do polígono delimitado nos terreos da ONCE, situados ente as rúas de LuIs Braille, rúa de Santa Lucía e camiño das Abilleiras, en desenvolvemento da modificación puntual do PXOU, con ordenación detallada e de convenio urbanístico.

Aprobación inicial do Proxecto de urbanización do Polígono A do solo urbanizable A.1-2 do PXOU. Promotora: Inmobiliaria Ponteno SL.

Aprobación inicial do estudo de detalle de parcela na que se situaba o antigo cuartel da Garda Civil abranguida entre as rúas Doutor Loureiro Crespo e Casimiro Gómez

Aprobación inicial do Estudo de detalle para a ordenación de volumes e a determinación das condicións estéticas e compositivas dos edificios a construir no rueiro 46A do Polígono 1 do eido da modificación actual do PXOU, na antiga Unidade de Actuación nº 7 (TAFISA).