Inicio Concello Corporación Xunta de portavoces

Xunta de portavoces

A Xunta de portavoces é un órgano colexiado complementario constituído polos portavoces dos grupos políticos municipais e o Presidente do Pleno que o preside, non formando parte da mesma os concelleiros non adscritos. (Art. 53 do Regulamento orgánico do Pleno e das súas Comisións do Concello de Pontevedra).

Os integrantes da Xunta de portavoces son:

  • Miguel Anxo Fernández Lores – Alcalde
  • Eva Villaverde Pego – BNG
  • Rafael Domínguez Artime – PP
  • Iván Puentes Rivera – PSdeG-PSOE
  • José Luis Mato Rodríguez – Secretario Xeral do Pleno