Inicio Participa Comisións de Queixas e Suxestións

Comisións de Queixas e Suxestións

Segundo recolle o Regulamento Orgánico do Pleno e das súas comisións, créase a Comisión Especial de Suxestións e reclamacións ó abeiro do disposto no artigo 132.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das bases do réxime local, para a defensa dos dereitos dos veciños ante a Administración municipal.

Corresponde á Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións velar pola defensa dos dereitos dos veciños nas súas relacións coa Administración Municipal supervisando a actividade da mesma e a dos seus organismos autónomos e entidades públicas empresariais creadas polo Concello.

Se quere coñecer as competencias e o funcionamento da Comisión, consulte o extracto do Regulamento do pleno sobre a Comisión que figura na normativa, nesta mesma páxina.

Comisión de Queixas e Reclamacións está integrada por:

Presidenta: Iván Puentes Rivera (PSdeG-PSOE)

 • Vicepresidente 1º: Xaquín Moreda González (BNG)
 • Vicepresidente 2º: Luís Alberto Oubiña Piay  (BNG
  • Pilar Comesaña Hermida (BNG)
  • Eva María Vilaverde Pego (BNG)
  • Silvia Junco Martínez (PP)
  • Martín Martínez Silva (PP)
  • Rafael Domínguez Artime (PP)
  • Marcos Rey Pazos (PSdeG-PSOE)
  • Gregorio Revenga Portela (Grupo mixto-C’s)

Presenta a túa suxestión ou reclamación ante a Comisión!

Consulta no Regulamento Orgánico do Pleno os supostos de suxestións, reclamacións ou queixas que se poden presentar ante a Comisión. Extracto.

Ademais, neste enlace podes acceder á tramitación electrónica ou informarte de onde podes presentar a túa demanda.

Sede electrónica: Suxestións e reclamacións

Listaxe de queixas, suxestións ou reclamacións remitidas á Comisión