Inicio Participa Entidades asociativas

Entidades asociativas

O Concello de Pontevedra mantén unha liña aberta con todas as entidades asociativas do concello a través do Rexistro Municipal de Asociacións, no que calquera asociación se pode inscribir accedendo a este enalce:

Nel tamén se poden modificar os datos das asociacións ou, incluso, dalas de baixa.

Especial atención merecen as asociacións veciñais, xa que o Concello está a pór a disposición dos veciños unha rede de locais e centros veciñais tanto na área urbana como na rural nos que poidan manter os seus encontros, actividades, reunións… co fin último de fomentar a cohexión social e de barrio.

No seguinte enlace pode ver as Entidades Asociativas que están dadas de alta na Sede do Concello de Pontevedra: