Inicio Participa Estatísticas de participación

Estatísticas de participación

Nesta sección atopará unha estatística dos correos que se reciben a través da dirección mail contacto@pontevedra.eu que aparece no formulario ao pé desta páxina web. Nesta estatística faise fincapé no número de correos recibidos, a temática do seu contido, a quen foi derivado (ou non ) para ser respostado e a lingua que empregan os usuarios que trasladan algunha cuestión ao Concello.

Estas estatísticas serán actualizadas cada mes, incorporando os datos a mes vencido.

A través deste correo póñense en contacto co Concello tanto veciños ou usuarios a título particular como colectivos e asociacións, polo que o Concello considerao un vehículo válido para que as entidades do concello estean en permanente contacto coa institución trasladando as súas peticións, suxestións, achegas… e que se vén a sumar ás vías convencionais de comunicación institucional como o Rexistro Xeral Municipal ou os contactos en persoa con servizos e concelleiros.

ESTATÍSTICAS DETALLADAS

ESTATÍSTICA POR MES

ANO 2020CORREOS RECIBIDOS
XANEIRO119
FEBREIRO102
MARZO148
ABRIL120
MAIO186
XUÑO183
XULLO120
AGOSTO132
SETEMBRO119
OUTUBRO141
TOTAL1370

ESTATÍSTICA POR LINGUA

LINGUA EMPREGADA POLOS USUARIOSNUMERO DE CORREOS%
GALEGO4431
CASTELÁN9365
OUTRAS54
TOTAL142100

DERIVACIÓN DAS PREGUNTAS

RESPOSTA AO CORREOCORREOS TRAMITADOS E CONTESTADOS%
RESPOSTA INMEDIATA6345
DERIVADA AO/A CONCELLEIRO/A139
DERIVADA AO SERVIZO6546
TOTAL141100

ESTATÍSTICA POR TEMÁTICA

TEMÁTICANÚM. DE PREGUNTAS%
TRIBUTOS14312
PADRÓN927
MOBILIDADE333
CULTURA E FESTAS635
URBANISMO907
EMPREGO393
LIMPEZA948
PARQUES282
INFORMACIÓN252
BENESTAR1079
MEDIO AMBIENTE806
COMERCIAL161
OBRAS12410
TRAFICO170
MERCADOS30
CONTRATACIÓN50
WEB131
EDUCACIÓN171
TURISMO141
POLICÍA12110
REXISTRO252
DEPORTES282
PERSOAL363
PROTOCOLO161
OUTROS30
TOTAL1229100

ESTATÍSTICA POR MES

ANO 2019CORREOS RECIBIDOS%
XANEIRO557
FEBREIRO557
MARZO698
ABRIL718
MAIO789
XUÑO304
XULLO769
AGOSTO8710
SETEMBRO11013
OUTUBRO11914
NOVEMBRO9111
TOTAL841100

ESTATÍSTICA POR LINGUA

LINGUA EMPREGADA POLOS USUARIOSNUMERO DE CORREOS%
GALEGO30837
CASTELAN49259
OUTRAS415
TOTAL841100

DERIVACIÓN DAS PREGUNTAS

RESPOSTA AO CORREOCORREOS TRAMITADOS%
RESPOSTA INMEDIATA25230
DERIVADA AO/A CONCELLEIRO/A13316
DERIVADA AO SERVIZO45654
TOTAL841100

ESTATÍSTICA POR TEMÁTICA

TEMÁTICANÚM. DE PREGUNTAS%
TRIBUTOS8010
PADRON607
MOBILIDADE607
CULTURA E FESTAS506
URBANISMO617
EMPREGO293
LIMPEZA9011
PARQUES304
INFORMACION51
BENESTAR334
MEDIO AMBIENTE546
COMERCIAL121
OBRAS8710
TRAFICO152
MERCADOS30
CONTRATACION81
WEB30
EDUCACION182
TURISMO152
POLICIA476
REXISTRO81
DEPORTES233
PERSOAL152
PROTOCOLO172
OUTROS182
TOTAL841100

ESTATÍSTICA POR MES

ANO 2018CORREOS RECIBIDOS
XANEIRO67
FEBREIRO48
MARZO80
ABRIL60
MAIO62
XUÑO51
XULLO69
AGOSTO71
SETEMBRO70
OUTUBRO75
NOVEMBRO69
DECEMBRO44
Total766

ESTATÍSTICA POR LINGUA

LINGUA EMPREGADA POLOS USUARIOSNUMERO DE CORREOS
GALEGO271
CASTELAN475
OUTRAS20
Total766

DERIVACIÓN DAS PREGUNTAS

RESPOSTA AO CORREOCORREOS TRAMITADOS E RESPOSTADOS
RESPOSTA INMEDIATA242
DERIVADA AO/Á CONCELLEIRO/A103
DERIVADA AO SERVIZO421
Total766

ESTATÍSTICA POR TEMÁTICA

TEMÁTICANÚM. DE PREGUNTAS
TRIBUTOS51
PADRON67
MOBILIDADE31
CULTURA E FESTAS69
URBANISMO55
EMPREGO26
LIMPEZA76
PARQUES32
BENESTAR26
MEDIO AMBIENTE71
COMERCIAL4
OBRAS114
TRAFICO1
MERCADOS3
CONTRATACION4
WEB5
EDUCACION7
TURISMO21
POLICIA40
REXISTRO7
DEPORTES13
PERSOAL15
PROTOCOLO28
TOTAL766

ESTATÍSTICA POR MES

ANO 2017CORREOS RECIBIDOS
XANEIRO95
FEBREIRO74
MARZO55
ABRIL53
MAIO41
XUÑO27
SETEMBRO64
OUTUBRO54
NOVEMBRO77
DECEMBRO47
Total587

ESTATÍSTICA POR LINGUA

LINGUA EMPREGADA POLOS USUARIOSNUMERO DE CORREOS
GALEGO240
CASTELAN326
OUTRAS21
Total587

DERIVACIÓN DAS PREGUNTAS

RESPOSTA AO CORREOCORREOS TRAMITADOS E RESPOSTADOS
RESPOSTA INMEDIATA222
DERIVADA AO/Á CONCELLEIRO/A52
DERIVADA AO SERVIZO313
Total587

ESTATÍSTICA POR TEMÁTICA

TEMÁTICANÚM. DE PREGUNTAS
TRIBUTOS35
PADRON49
MOBILIDADE22
CULTURA E FESTAS70
URBANISMO41
EMPREGO33
LIMPEZA52
PARQUES18
INFORMACION2
BENESTAR19
MEDIO AMBIENTE45
COMERCIAL12
OBRAS78
TRAFICO1
MERCADOS5
CONTRATACION1
WEB5
EDUCACION9
TURISMO11
POLICIA27
REXISTRO5
DEPORTES17
PERSOAL9
PROTOCOLO13
OUTROS8
TOTAL587

ESTATÍSTICA POR MES

ANO 2016CORREOS RECIBIDOS
XANEIRO82
FEBREIRO110
MARZO86
ABRIL70
MAIO72
XUÑO61
XULLO68
AGOSTO63
SETEMBRO79
OUTUBRO81
NOVEMBRO71
DECEMBRO53
Total1120

ESTATÍSTICA POR LINGUA

LINGUA EMPREGADA POLOS USUARIOSNUMERO DE CORREOS
GALEGO436
CASTELAN640
OUTRAS44
Total1120

DERIVACIÓN DAS PREGUNTAS

RESPOSTA AO CORREOCORREOS TRAMITADOS E RESPOSTADOS
RESPOSTA INMEDIATA429
DERIVADA AO/Á CONCELLEIRO/A118
DERIVADA AO SERVIZO573
Total1120

ESTATÍSTICA POR TEMÁTICA

TEMÁTICANÚM. DE PREGUNTAS%
TRIBUTOS1813
PADRÓN54
MOBILIDADE64
CULTURA E FESTAS64
URBANISMO96
EMPREGO43
LIMPEZA107
PARQUES21
INFORMACIÓN1511
BENESTAR75
MEDIO AMBIENTE86
COMERCIAL43
OBRAS118
TRAFICO30
MERCADOS0
CONTRATACIÓN0
WEB11
EDUCACIÓN43
TURISMO21
POLICÍA96
REXISTRO11
DEPORTES43
PERSOAL75
PROTOCOLO43
OUTROS11
TOTAL141100
X