As ARBORES da cidade - page 265

Pontevedra_As árbores da cidade
Weigela florida
(Bunge) DC.
216
Anxiospermas
Sinónimos
:
Diervilla florida
Sieb. &Zucc.
Nomes populares
:
gal
.: veixela;
cast
.: veigela, veigelia.
Etimoloxía
: o nome do xénero foi dado na honra do botánico alemán C.E. vonWeigel. O nome
específico alude ás súas abondosas flores. O cultívar ‘
Aureovariegata
(b)
refírese ás follas
salpicadas demanchas de cor crema ou amarelentas.
Familia
: Caprifoliaceae.
Orixe
: a especie é nativa de China e Corea.
Utilidades e curiosidades
: especie tradicionalmentemoi cultivada nos xardíns galegos, aínda
que nos últimos anos case non se planta polo que os exemplares que se ven sonmáis oumenos
vellos. Interesante cando se cobre de flores rosas, floración que practicamente é continua todo o
ano, e tamén interesante polas follas variegadas no cultívar ‘
Aureovariegata
’. Resulta habitual
que numerosas pólas do cultívar ‘
Aureovariegata
’ revirtan á variedade de follas totalmente
verdes, como acontece namaioría dos exemplares censados.
Momentos demaior interese ornamental
: todo o ano, pero especialmente durante a
primavera, cando a floración é
máis abondosa.
Localización e número de
exemplares
: IESAXunqueira
II (1); xardín entre a rúa
AlcaldeHevia e a igrexia de
San Xosé (1); arredores da
igrexa de San Xosé (1);
‘Aureovariegata’
:Alcalde
Hevia (4); xardín entre
AlcaldeHevia e o Parque da
Constitución (1); xardíns de
Vincenti (parque das
palmeiras) (1).
a
b
1...,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264 266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,...320
Powered by FlippingBook