Teléfonos dos servizos públicos más habituais

Servizos técnicos municipais

(luces, limpeza viaria, bacheo,…)

986 804 300 extensión 7567 e 7568

Ferrovial

(gestión do lixo, recollida voluminosos)

986 850 225

Viaqua

986 863 335

Punto Limpo (O Campiño)

986 850 225

Bombeiros

986 833 291

Policía Local

986 833 080