Xornada sobre xestion de residuos e limpeza publica en Pontevedra
Logo Concello AZUL
Icono AZUL Xornada sobre a xestion de residuos e limpeza

SALÓN DE PAZO DA CULTURA

LUGAR

25 de Marzo
ás 16:00 h

CANDO

Moderadora: Isabel Couselo Torres

(Técnico Medio Ambiente do Concello de Pontevedra)

16:00 PRESENTACIÓN

RELATOR: Raimundo González Carballo
(Concelleiro responsable da xestión de residuos e de Economía e Facenda do Concello de Pontevedra)

16:15 CESPA

RELATOR: Gemma Leguinagoicoa García
(Xerente en estudos/ofertas. Especialista en plantas de tratamento)

TÍTULO: Como afrontar un novo modelo de recollida de residuos

 

16:45 URBASER

RELATOR: Eduardo Fernandez Giménez
(Director de innovación de Urbaser)

TÍTULO: A innovación aplicada á circularidade na xestión de residuos urbanos

17:15 FCC

RELATOR: Victor Santamaría Ruiz
(Departamento de Estudos da Área de Medio Ambiente)

TÍTULO: O desafío da xestión da materia orgánica. Análise dos sistemas de recollida. Caso de éxito. Modelo húmido-seco da mancomunidade do Barbanza.

17:45 VALORIZA

RELATOR: Juan Pablo Antillera Corcuera
(Director Técnico)

TÍTULO: Experiencias de Valoriza. S.M. no tratamento da fracción orgánica (Australia, Castela a Mancha, Hornillos (Valencia), etc

18:15 ACCIONA

RELATOR: Agustín Leal de Lama
(Responsable de flota)

TÍTULO: Retos da electrificación na recollida e limpeza viaria

RELATOR: Fernando López Zamora
(Responsable de Proxectos Energy Services)

TÍTULO: Uso de enerxías renovables na recarga de vehículos

18:45 CONCLUSIÓN E PECHE

Raimundo González Carballo
(Concelleiro responsable da xestión de residuos e de Economía e Facenda do Concello de Pontevedra)