Inicio Fondos Europeos Interreg España-Portugal (POCTEP)

Interreg España-Portugal (POCTEP)

Logo horizontal POCTEP INTERREG + Green GAP

Green Gap – Promoción de infraestruturas verdes locais para a restauración da biodiversidade, a renaturalización e o deseño resiliente da paisaxe ante o cambio climático en áreas urbanas e rurais GNP

Data: 01-07-2023 <-> 30-06-2026
Identificador: 0029_GREEN_GAP_1_E
Financiado por: Interreg España-Portugal (POCTEP) 2021-2027

Páxina do proxecto ->

(GAL)

GREEN GAP. Impulso das Infraestruturas Verdes locais para a Restauración da Biodiversidade, a Renaturalización e Deseño de paisaxe resiliente #ante o cambio climático das zonas urbanas e rurais de Galicia – Norte de Portugal.

O proxecto GREEN GAP ten como obxectivo último reforzar o papel da Administración Local como actor en implementación e mellora da Infraestrutura Verde na área transfronteiriza, contribuíndo a que a Administración Local da Eurorrexión xogue un papel máis relevante na promoción das infraestruturas verdes a nivel local a través de 3 fases, vinculadas á planificación das estratexias de infraestrutura verde, ao seu desenvolvemento e implementación, así como á formación e capacitación de responsables e técnicos da administración e cidadanía en xeral, máis unha cuarta vinculada á difusión e posta en valor do proxecto.

O proxecto logrará un total de 4 documentos de planeamento (3 estratexias de infraestrutura verde e un plan de acción) así como 7 proxectos piloto de infraestrutura verde e unha Escola Galaico-Portuguesa de Infraestrutura Verde.

(ES)

GREEN GAP. Impulso de las Infraestructuras Verdes locales para la Restauración de la Biodiversidad, la Renaturalización y Diseño de paisaje resiliente ante el cambio climático de las zonas urbanas y rurales de Galicia – Norte de Portugal.

El proyecto GREEN GAP tiene como objetivo último reforzar el papel de la Administración Local como actor en implementación y mejora de la Infraestructura Verde en el área transfronteriza, contribuyendo a que la Administración Local de la Eurorregión juegue un papel más relevante en la promoción de las infraestructuras verdes a nivel local a través de 3 fases, vinculadas a la planificación de las estrategias de infraestructura verde, a su desarrollo e implementación, así como a la formación y capacitación de responsables y técnicos de la administración y ciudadanía en general, más una cuarta vinculada a la difusión y puesta en valor del proyecto.

El proyecto logrará un total de 4 documentos de planeamiento (3 estrategias de infraestructura verde y un plan de acción) así como 7 proyectos piloto de infraestructura verde y una Escuela Galaico-Portuguesa de Infraestructura Verde.

(PT)

GREEN GAP. Promoção de Infra-estruturas Verdes locais para a Restauração da Biodiversidade, Renaturalização e Desenho de Paisagens Resilientes às Alterações Climáticas em zonas urbanas e rurais da Galiza – Norte de Portugal.

O objetivo final do projeto GREEN GAP é reforçar o papel da Administração Local como ator na implementação e melhoria da Infraestrutura Verde na área transfronteiriça, contribuindo para que a Administração Local da Euroregião desempenhe um papel mais relevante na promoção da infraestrutura verde a nível local através de 3 fases, ligadas ao planeamento de estratégias de infraestrutura verde, ao seu desenvolvimento e implementação, bem como à formação e capacitação de gestores e técnicos da administração e cidadanía em geral, mais uma quarta ligada à divulgação e valorização do projeto.

O projeto alcançará um total de 4 documentos de planificação (3 estratégias de infra-estruturas verdes e um plano de ação), bem como 7 projectos-piloto de infra-estruturas verdes e uma Escola de Infra-estruturas Verdes galego-portuguesa.

Banner Fondos Next Generation v2
Banner Fondos Feder
Axudas IDAE FEDER
Banner Axenda Urbana