Antón Sobral

20

Antón Sobral comezou a expor no ano 1968, en Santiago de Compostela. Cultiva unha pintura absolutamente conceptual, de fonda reflexión e exquisita factura. 

O seu paisajismo, por completo espido de referencias, é un exercicio de abstracción anuladora de calquera aditamento preciosista.
Pola contra, son gradaciones de cor desde tons intensos a brancos case absolutos, en visión horizontal que permite imaxinar ao espectador un mar inabarcable e un horizonte lejanísimo, puramente intelectivo.