Inicio Áreas Protocolo e Comunicación

Protocolo e Comunicación

O departamento de Protocolo e Comunicación están incluídas dentro da Alcaldía que canaliza as cuestións relacionadas co protocolo institucional e a comunicación municipal. Ademáis da organización de eventos, actos públicos e formais, encárgase da publicidade institucional, a comunicación corporativa, as relacións cos medios de comunicación social e esta web municipal.

As vodas no Concello de Pontevedra

A modificación do Código Civil pola Lei 35/1994, concede a posibilidade de contraer matrimonio civil diante do Alcalde ou concelleiro ou concelleira en quen delegue, conforme ás ausencias do Alcalde.

Pódese elixir día e hora chamando ao número de teléfono 986 100 185 Ext: 7102, ou ben acudindo ao Gabinete de Alcaldía do Concello durante a semana en horario laboral. A data reservarase durante tres semanas, se neste prazo non se presentase a solicitude, a reserva quedará sen efecto.

A solicitude coa documentación necesaria deberá presentarse polo menos 10 días antes da voda.

As cerimonias teñen unha duración aproximada de 15 a 20 minutos e realizaranse no salón vermello do Pazo de Mugartegui os venres pola tarde e sábados. Con carácter excepcional as vodas que se celebren durante a semana, fanse na Alcaldía ou na Sala de Comisións do Concello, na rúa Michelena, 30.

Fotografías do Pazo de Mugartegui

Podes casar:

  • Calquera día laborable de 8.00 a 14.30 horas
  • Os venres pola tarde de 18.00 a 20.00 horas
  • O sábados de 11.30 a 14.00 horas e de 18:00 a 20.00 horas.
  • Non se celebrarán vodas nin os domingos nin os festivos.

Para unha mellor organización da cerimonia deberase chamar ao teléfono 986 100 185 Ext.: 7102 para indicar:

  • Número aproximado de asistentes á cerimonia.
  • Música: poderán contratar pola súa conta música en directo ou traer un equipo de música
  • Adornos florais: poderán adornar persoalmente ou a través dunha floraría.
  • Horarios para adornos: colocaranse 30 minutos antes do comezo da cerimonia e retiraranse ao finalizar a cerimonia. De haber outra voda antes o tempo para adornar reducirase a 15 minutos.
  • Aneis : non son obrigatorios pero débese indicar si se levan ou non.
  • Vehículos: durante o tempo da cerimonia poderán aparcar dous vehículos na Praza da Pedreira, diante do Pazo. Informarase con antelación (unha semana) á Policía Local da matrícula daqueles.

Para a celebración do matrimonio civil no Concello de Pontevedra non hai que estar empadroado no concello, pero é necesario:

Tramitar a solicitude no Rexistro Civil do concello no que estea empadroado polo menos un dos contraentes, encargado de autorizar ao noso Concello para a celebración da voda.
O Rexistro Civil de Pontevedra expedirá o documento denominado Relación de datos de matrimonio civil.

Enderezo do Rexistro Civil de Pontevedra:

Rúa Francisco Tomás y Valiente, s/n – 36004 Pontevedra
Teléfono: 986 805 767

Onde presentar a solicitude?

Presentar no Rexistro Xeral do Concello a solicitude maila documentación necesaria.

Como presentala?

  • ELECTRONICAMENTE: Dende esta sede electrónica ( www.sede.pontevedra.gal ) pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar.
    Para presentar a solicitude electronicamente vostede deberá identificarse previamente na sede mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal (este último so válido para persoas físicas) e acceder a tramitación electrónica desta solicitude premendo no boton “rexistro electrónico”.
  • PRESENCIALMENTE: Nas oficinas do rexistro na rúa Michelena núm. 30. Coa adaptación ás nova situación xurdida tras a pandemia, as persoas que acudan presencialmente a realizar trámites, deberán solicitar cita previa.
    Neste momento, o Concello ten habilitados diferentes sistemas de solicitude de cita previa:

Que documentos hai que achegar

  1. Solicitude de casamento. Pode descargala en https://sede.pontevedra.gal/public/publications/list/forms/FORMS/details/7256743
  2. Documento acreditativo do pago da taxa correspondente (81,73 €). Pode obtelo na Oficina tributaria da sede electrónica do Concello:
    Sede electrónica/Oficina tributaria/Autoliquide os seus tributos/EXPEDICIÓN DOCUMENTOS (OVT) – CELEBRACION MATRIMONIOS CIVÍS
    https://ovt.pontevedra.gal/ovt/APNT/360387/APONTEVEDRA/noauth/tasas

Unha vez obtida a carta de pagamento, deberá facela efectiva na entidade ABANCA.

3. Fotocopia do DNI dos contraentes.

4. Fotocopia do DNI de dúas testemuñas maiores de idade que deberán estar presentes na cerimonia.

5. Relación de datos de matrimonio civil, expedida polo Rexistro Civil.

Para máis información Servizo de Protocolo
T. 986 804 300, extensión 7102
protocolo@pontevedra.eu

Solicitude de Casamento
Autorización para estacionamento de vehículo na voda

Cerimonia de bebés

Ante a demanda expresada por unha parte da cidadanía, o Concello decidiu celebrar este tipo de eventos, como actos públicos de recoñecemento a novos cidadáns e cidadás.

Moitas persoas desexan celebrar un acto de testemuña pública do nacemento dun novo membro das súas familias, a través dunha cerimonia de benchegada á cidadanía, polo que se planificaron todos os detalles para acometer este tipo de eventos coa dignidade e a formalidade necesarias para que resulten un acontecemento memorábel.

As cerimonias son colectivas, mensuais, programadas e organizadas segundo un protocolo elaborado expresamente con esta finalidade.

Podese elexir o mes da celebración chamando o teléfono 986 100 185 Ext.: 7102, ou ben acudindo ao Gabinete de Alcadía do Concello en horario laboral durante a semana.

Celebraranse no Pazo de Mugartegui os sábados pola mañá.

Fotografías do Pazo de Mugartegui

  • Cubrir a solicitude de celebración
  • Unha fotocopia do Libro de Familia

Imaxe corporativa do Concello de Pontevedra

No seguinte enlace podes ver e descargar os logotipos oficiais do Concello de Pontevedra, así como os logotipos dos distintos departamentos do Concello.

Galería de imaxe corporativa

Edificio do Concello de Pontevedra

Dirección: Rúa Michelena, 30 – 36001 Pontevedra.

Horario de atención ao público:

  • De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas.
  • Verán e nadal (de 16 de xuño a 15 de setembro e de 24 de decembro a 6 de xaneiro): de 9:00 a 13:00 horas.

Alcaldía

Telf.: 986 804 302 – Ext. 7101
alcaldia@pontevedra.eu
alcaldia1@pontevedra.eu
Gabinete de comunicación

Telf.: 986 804 302 – Ext. 7108/09
comunicacion@pontevedra.eu
comunicacion2@pontevedra.eu
comunicacion3@pontevedra.eu
Protocolo-Vodas

Telf.: 986 804 302 – Ext. 7102
protocolo@pontevedra.eu
protocolo2@pontevedra.eu
Visita virtualEdificio administrativo do Concello de Pontevedra