Auga

Os Servizos Públicos Municipais de Auga e Saneamento conforman unha estrutura que fai posíbel unha eficaz e sustentábel xestión das augas, desde que se recollen do río Lérez, se depuran, se distribúen aos domicilios e aos concellos veciños.

Unha vez utilizada, a auga suxa recóllese a través do sistema de saneamento público, condúcese á depuradora de Lourizán e devólvese ao mar nas mellores condicións.

Actualmente está en marcha un ambicioso plan de mellora do sistema de captación para todos os concellos da ría, e están a piques de rematar os traballos de saneamento nas últimas parroquias que quedaban sen él, normalmente as máis alonxadas do centro urbano. As obras en curso permitirán disfrutar deste servizo tamén á pequena porcentaxe da poboación que aínda queda por conectar.

A empresa VIAQUA xestiona este servizo. Pode obter máis información a través da súa páxina web: www.viaqua.gal.

INDICADORES DO SISTEMA DE ABASTECEMENTOUnidade2019202020212022
DepósitosUd.8888
Capacidade máxima dos depósitos41.58041.58041.58041.580
Lonxitude total da rede de abastecementom.318.590319.668320.320321.150
Lonxitude da rede de distribuciónm.257.250258.328258.980260.500
Idade media rede de distribuciónAnos21,620,521,421,7
Fibrocemento na rede de distribución%5,90 %5,30 %5,10 %4,18 %
Densidade de válvulasnº/km11,8411,9312,0412,36
Densidade de hidrantesnº/km3,133,173,193,26
ANR Auga Non Rexistrada.%12,60 %7,70 %8,90 %7,32 %
RHR Rendemento Hidráulico Rede%87,40 %92,30 %91,10 %92,68 %
Dureza media da auga subministradamgCaCO3/l11,011,010,07,5
Consumo de auga por habitante e dial/hab.día114119116115
Poboación con acceso á rede municipal de abastecemento%83,7  %83,7  %83,9  %83,9  %
INDICADORES DO SISTEMA DE SANEAMENTOUnidade2019202020212022
Lonxitude total da rede de sumidoirosm523.799525.179529.199534.400
Rede separativa sobre o total%99,56 %99,56 %99,56 %99,56 %
Pozos na rede de sumidoirosUd.18.43318.64519.04019.456
EmbornaisUd.7.7397.7397.7397.681
Poboación con acceso á rede municipal de sumidoiros%93,8 %94,5 %94,8 %94,8 %

Indicadores do Sistema de Saneamento