Auga

Os Servizos Públicos Municipais de Auga e Saneamento conforman unha estrutura que fai posíbel unha eficaz e sustentábel xestión das augas, desde que se recollen do río Lérez, se depuran, se distribúen aos domicilios e aos concellos veciños.

Unha vez utilizada, a auga suxa recóllese a través do sistema de saneamento público, condúcese á depuradora de Lourizán e devólvese ao mar nas mellores condicións.

Actualmente está en marcha un ambicioso plan de mellora do sistema de captación para todos os concellos da ría, e están a piques de rematar os traballos de saneamento nas últimas parroquias que quedaban sen él, normalmente as máis alonxadas do centro urbano. As obras en curso permitirán disfrutar deste servizo tamén á pequena porcentaxe da poboación que aínda queda por conectar.

A empresa VIAQUA xestiona este servizo. Pode obter máis información a través da súa páxina web: www.viaqua.gal.

Indicadores do Sistema de AbastecementoUnidade201920202021
Depósitos888
Capacidade máxima depósitos41.58041.58041.580
Lonxitude da rede total de abastecementom.318.590319.668320.320
Lonxitude da rede de distribuciónm.257.250258.328258.980
Idade media da rede de distribuciónanos21,620,521,4
Fibrocemento na rede distribución%5,9 %5,3 %5,1 %
Densidade de válvulasnº/km11,8411,9312,04
Densidade de hidrantesnº/km3,133,173,19
% Auga Non Rexistrado. ANR%12,6 %7,7 %8,9 %
Rendemento hidráulico RHR%87,4 %92,3 %91,1 %
Dureza media da auga subministradamgCaCO3/l11,0011,0010,00
Consumo de auga por habitante e dial/hab.día114119116
Poboación con acceso á rede municipal de abastecemento%83,783,783,9
Indicadores do Sistema de SaneamentoUnidade201920202021
Lonxitude total da rede de saneamentom549.400550.780554.800
Rede separativa sobre o total%99,699,699,6
Pozos na redes sumidoiros19.27519.48719.882
Embornais8.8488.8488.848
Poboación con acceso á rede municipal de sumidoiros.%93,894,594,8

Indicadores do Sistema de Saneamento