Inicio Áreas Urbanismo

Urbanismo

Consulte toda a información relativa á Área de Urbanismo

Nesta páxina pode consultar toda a información sobre o Urbanismo do Concello de Pontevedra. Atopará a normativa municipal relativa ao servizo, impresos, e información sobre os diferentes procedementos, así como documentación sobre o Plan Xeral e o seu desenvolvemento.

Datos xerais do Concello de Pontevedra

Superficie (km2) 118,3
Poboación 2010 (Fonte: INE) 82.946 habitantes
Técnico municipal.

Adicación:
c – completa
p – parcial

Director Xeral da Área de Urbanismo e Servizos Xerais: Xosé Manuel Tato Camino.

ÁREA DE URBANISMO
Servizo de Urbanismo, Medio Ambiente e Patrimonio Histórico (Sumaph)
: Mercedes Fernández Martínez e Silvia Carballo Abal.
Oficina Técnica de Licenzas e Inspección (Otli): Miguel Rodríguez de Jesús (Xefe), Dolores Fernández Márquez, Emilio Costa Ferrer, Carmen Silva Ricoy, Manuel Otero Rajoy, Paula Casal Vázquez, Antonio Castiñeira Ucha, Xoán Carlos Castro Carrera.
Servizo de Disciplina Urbanística, Medio Ambiente e Policía Administrativa: José Mª Campos Durán e Iria Ledo Montes.
Oficina Técnica de Rehabilitación da Ari de Estribela (Otr): Patricia López Carreira e Sandra Valverde Carballo.

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE, PROXECTOS DE OBRAS (AMAPO)
Oficina Técnica de Medio Ambiente, Infraestrutura, Enxeñaría e Servizos (Otmaies)
: Jesús Gómez Viñas, Miguel Aparicio Maceiras, Luis Navarro Narcés Carvajal, Manuel Torres Corredoira, Mª Isabel Couselo Torres e Manuel Fontán Bouzas.
Oficina Técnica de Arquitectura e Planeamento (Otap): Ángel Velando Rodríguez, Rosa Magdalena Fernández, Luis Costa Ferrer, Rafael Senn González, Jose Manuel García Ramírez, Clara Alonso Gasalla e Julio Escudero Sanguos.
Oficina de Medio Ámbiente Natural (Oman): María Del Carmen Formoso Veloso.

Dirección Postal Rúa Michelena, 30 – 36071 Pontevedra
Teléfono 986 804 300
Número de Fax 986 860 102
Titulación

ARQUITECTOS, ARQUITECTOS TÉCNICOS, AVOGADOS, ENXEÑEIROS DE CAMIÑOS, INDUSTRIAIS, ENXEÑEIROS TÉCNICOS E ARQUEÓLOGO

Horario de Atención ao Público XOVES, 9:00 – 11:00
Oficina de Rehabilitación SI
Xerencia Municipal de Urbanismo NON
Observacións ao Planeamento Xeral Vixente PXOU 18/12/1989 afectados por sentenzas recaídas nos recursos 135/91 e 122/91
Ver documento
Ver documento
Planeamento xeral aprobado 38
Planeamento de desenvolvemento aprobado 69