Inicio Áreas Urbanismo Oficina Técnica de Rehabilitación Plan Estatal para o acceso á vivenda 2022-2025

Plan Estatal para o acceso á vivenda 2022-2025

A recuperación da crise económica financieira iniciada no ano 2007, notable nos últimos anos, viuse truncada, en 2020, pola estalido da crise sanitaria e económica provocada pola pandemia de COVID-19.

Nesta etapa, o Goberno renova o compromiso estatal para facilitar o acceso á vivenda coa aprobación do Real decreto 42/2022, do 18 de xaneiro, polo que se regula o Bono Aluguer Xove e o Plan Estatal para o acceso á vivenda 2022-2025, no que se regula un novo paquete de axudas estatais á vivenda, adaptadas á realidade actual.

Para acadar os seus obxectivos este Plan estrutúrase nos seguintes programas de axudas:

 • Programa 1. Programa de subvencións de préstamos convidos.
 • Programa 2. Programa de axuda ao aluguer de vivendas.
 • Programa 3. Programa de axudas a vítimas de violencia de xénero, persoas obxecto de desafiuzamento da súa residencia habitual, persoas sen fogar e outras persoas especialmente vulnerables.
 • Programa 4. Programa de axuda para inquilinos en situacións de vulnerabilidade súbita.
 • Programa 5. Programa de axudas á mocidade e para contribuír ao reto demográfico.
 • Programa 6. Programa de incremento do parque público de vivendas.
 • Programa 7. Programa de fomento da vivenda para persoas maiores ou con discapacidade.
 • Programa 8. Programa de fomento de aloxamento temporal, modelos de cohousing, vivenda interxeracional e modalidades similares.
 • Programa 9. Programa de posta a disposición da SAREB e das entidades públicas de vivenda como vivenda social.
 • Programa 10. Programa de fomento da dispoñibilidade de vivenda gratuíta para o aluguer como vivenda a prezos accesibles ou social ás comunidades autónomas e concellos.
 • Programa 11. Programa de mellora da accesibilidade na e á vivenda.
 • Programa 12. Programa de axudas á erradicación de zonas degradadas, chabolas e vivendas precarias.
 • Programa 13. Programa de axuda para o pagamento do seguro de protección da renda do aluguer.