Inicio Participa Dános a túa opinión Procesos conclusos Ordenanza fiscal da contribución especial pola ampliación e mellora do servizo de extinción de incendios

Ordenanza fiscal da contribución especial pola ampliación e mellora do servizo de extinción de incendios

Ordenanza fiscal reguladora da contribución especial pola ampliación e mellora do servizo de extinción de incendios (Proxecto de investimento 2020-2026)

O Concello de Pontevedra ten o propósito de elaborar unha Ordenanza fiscal, coa intención de completar a regulación municipal na materia. Con tal motivo, deséñase un proceso participativo aberto entidades interesadas en debater e achegar respecto a esta iniciativa municipal.

Poderá remitir as súas opinións e achegas a través do portal web do Concello de Pontevedra (www.pontevedra.gal), no formulario habilitado ao efecto e durante o expresado prazo, no que calquera persoa poderá achegar a súas opinións na consulta pública que se efectúa.

O Sr. Concelleiro de Goberno responsable da área de economía e facenda
Raimundo González Carballo