Ligazóns de interese

Oficina Técnica de Rehabilitación
Rúa Ferreiros, n28
Teléf.: 986 804 335

Rexistro Xeral e Padrón Municipal
R/ Michelena, 30 baixo
Teléf.: 986 804 300 / 986 851 459

Servizo de Urbanismo, Medio Ambiente e Patrimonio Histórico
Rúa Ferreiros, n28
Teléf.: 986 804 327

Xestión Tributaria
R/ Jofre de Tenorio, 5
Teléf.: 986 804 330

Consellería de Facenda
Av./ Fernández Ladreda, 43 3º andar
36003 – Campolongo
Teléf.: 986 805 700
http://www.conselleriadefacenda.es

Axencia Tributaria
Av./ Fernández Ladreda, 45
36071 – Campolongo
Teléf.: 986 851 531
http://www.aeat.es

Consellería da Vivenda e Solo
R/ Alcalde Hevia, 7
36071- Pontevedra
Teléf.: 986 805 610
http://www.igvs.xunta.es

Rexistro da propiedade n.º 1
R/ Fray Juán de Navarrete, 5 1º
36001 – Pontevedra
Teléf.: 986 850 866 / 986 864 142
http://www.registradores.org

Rexistro da propiedade n.º 2
Caleixón San Bartolomé, 8 baixo
36002 – Pontevedra
Teléf.: 986 866 960
http://www.registradores.org

Catastro
R/ Andrés Muruais, 4
36001 – Pontevedra
Teléf.: 986 868 311
http://www.catastro.meh.es

Tesourería Xeral da Seguridade Social
R/ Arcebispo Malvar, 13 baixo
36002 – Pontevedra
Teléf.: 986 864 244 / 986 864 245 / 986 864 246
http://www.seg-social.es