Curso de Seguridade vial e resposta penal

68

Lugar: UNED Pontevedra

Horario: de 16:30 a 20:30 h

Prezo: 35 € (matrícula ordinaria) | 25 € (alumnos UNED)

 

Seguridade vial e resposta penal. Análise dos diversos ilícitos penais: consideracións teóricas, doctrinales e resolucións xurisprudenciales relativas a cada modalidade delictiva.

O tráfico de vehículos como actividade que incide no plano individual e da colectividade humana. Criminalización das conductas máis graves.

 

Dirixido a estudantes de Dereito da UNED e das restantes universidades. Licenciados en Dereito. Membros das Forzas e Corpos da Seguridade do Estado (Gardia Civil e Policía Nacional). Membros da Policía Autonómica e a Policía Local.

 

Créditos: 1 crédito ECTS e 2 créditos de libre configuración (en trámite).

 

Máis información en:

UNED Pontevedra

Rúa Portugal Nº 1
36004 Pontevedra
T. 986 851 850
negociadodealumnos@pontevedra.uned.es