RESTRICCIÓNS NA MOBILIDADE POLA VOLTA CICLISTA A ESPAÑA 2012

49

 

Por mor do paso os días 28 e 29 de agosto da Volta Ciclista a España pola cidade do Lerez, vanse establecer unha serie de restricións á circulación rodada de vehículos e de peóns.
Por todo isto, por parte da Policía Local se elaborou un operativo especial que inclúen unha serie de plans específicos de mobilidade, para as zonas de afección máis sensibles.

O día 28 de agosto a carreira pasará pola cidade sobre as 16:20 horas aproximadamente, polo que se producirá o corte das vías sobre as 16:00 horas, por un período entre 30 e 45 minutos.
O día 29 de agosto produciranse restricións á circulación entre as 10:30 horas e as 18:00 horas aproximadamente.
Nos documentos anexos detállanse as zonas e as restricións que se van producir.

Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF