Último zafarrancho de limpeza antes das festas e os eventos deportivos do verán

64

A Concellaría de Servizos, baixo a dirección da concelleira Carme da Silva, fará esta semana o último zafarrancho de limpeza nos barrios urbanos da cidade antes das festas de verán.
Dende este momento, e até o mes de setembro, non se volverán realizar dado que o servizo de limpeza terá que facer zafarranchos específicos nos espazos das festas e tamén nos ámbitos onde se celebrarán os distintos eventos deportivos programados na cidade para os vindeiros meses, co obxectivo de garantir as medidas de seguridade e salubridade propias dos espazos onde está previsto que concurran milleiros de persoas.
Polo tanto, o último zafarrancho desta tempada está previsto para este xoves, 18 de xullo no ámbito da Ponte de Santiago, avenida de Compostela (entre a ponte de Santiago e a avenida Aleixandre Bóveda), Xosé Manuel Pintos e Aleixandre Bóveda.
Dado que se trata de zonas de estacionamento de vehículos e de carga e descarga, colocaranse valos indicativos prohibindo o aparcamento en toda a zona. A prohibición é efectiva dende a tarde do mércores.
A limpeza desenvolverase con varredoras, máquinas de auga e limpeza a pé. A concellaría solicita a colaboración de veciños e de condutores para acadar unha perfecta limpeza das rúas.