Plan de formación trimestral da ETL Paspallás

64

Plan de formación trimestral da Escola de Tempo libre Paspallás (outubro, novembro e decembro).

+info. en www.etlpaspallas.com

Natureza urbana para pequenos/as aventureiros/as: recursos para o coñecemento do noso entorno > Prazas: 20. Duración: 9 h. Sábado 5 de outubro de 09:30 a 14 h. e de 16 a 20:30 h. no Pazo da Cultura. Maiores de 16 anos. Custe: 20 €.

Recursos e deseño de sesións de psicomotricidade para a terceira idade > Prazas: 20. Duración: 9 h. Os días 14, 17 e 18 de outubro de 17 a 20 h. no Pazo da Cultura. Maiores de 16 anos. Custe: 20 €.

Técnicas lúdicas para traballar a psicomotricidade con nenos e nenas > Prazas: 20. Duración: 6 h. Sábado 26 de outubro, de 10 a 13 h. e de 16 a 19 h. no Pazo da Cultura.  Maiores de 16 anos. Custe: 18 €.

Ambientación de espazos para actividades temáticas > Prazas: 20. Duración: 12 h. Venres 8 de novembro de 16:30 a 20:30 h. e sábado 9 de 16 a 20 h. no Pazo da Cultura.  Maiores de 16 anos. Custe: 30 €.

Maquillaxe para festas infantís > Prazas: 20. Duración: 4 h. Venres 15 de novembro, de 16:30 a 20:30 h. no Pazo da Cultura. Maiores de 16 anos. Custe: 25 €.

Título oficial de monitor/a de actividades de tempo libre > Prazas: 20. Duración: 350 h. A fase teórico-práctica do curso comeza o 15 de novembro de 2013 e remata o 15 de febreiro de 2014, as clases impartiranse no Pazo da Cultura. A fase práctica realizarase unha vez rematada a fase anterior. Requi-sitos: 18 anos cumpridos e título de graduado en educación secundaria obligatoria, graduado escolar ou equivalente. Custe: 300 €.

Monicreques de gomaespuma > Prazas: 15. Duración: 9 h. Sábado 23 de novembro, de 09:30 a 14 h. e de 16 a 20:30 h. no Pazo da Cultura. Maiores de 16 anos. Custe: 35 €.

Creacións artísticas con papel > Prazas: 15. Duración: 16 h. Os días 11, 13, 18 e 20 de decembro de 16:30 a 20:30 h. no Pazo da Cultura. Maiores de 16 anos. Custe: 40 €.