“Castelao: exposición gráfica, bibliográfica e documental”

61

Lugar: Galería About Art. Rúa Pasantería, 9. Pontevedra.

Datas: do 23 de abril ao 31 de maio.

Horario: de martes a venres, de 11 a 14 h. e de 17:30 a 20:30 h. Sábados, de 11 a 14 h.

Coincidindo co día do libro e o mes das Letras Galegas, a Galería About Art de Pontevedra celebra a mostra “Castelao: exposición gráfica, bibliográfica e documental”, na que se expoñen unha serie de primeiras edicións do autor galeguista, ademais de cartas e fotografías inéditas e dedicadas a man por Castelao e algúns dos seus cohetáneos como Rafael Dieste, Emilio Pita ou Eduardo Blanco Amor.

Entre outras xoias bibliográficas de Castelao que forman parte da exposición, encontramos unha edición limitada de "Cincuenta homes por dous pesos" publicada en Bos Aires en 1940; un exemplar de "Ás cruces de pedra na Galiza", publicado en Bos Aires en 1950, ou un número de "NÓS. Boletín Mensual dá Cultura Galega", do ano 1923, con ilustracións de Castelao e colaboracións de Eduardo Blanco Amor, Vicente Risco ou Ramón Cabanillas, entre outros.