Informe xurídico para ditaminar a vixencia da ordenanza municipal de edificios

89

O Concello agarda un informe xurídico ad hoc co fin de aclarar se a ordenanza municipal reguladora na que se basea a inspección do estado dos edificios de Pontevedra mantén a súa vixencia ou está dalgún xeito afectada pola sentenza do Tribunal Constitucional ditada a instancias de Cataluña que subiña que as competencias urbanística son da comunidade autónoma.

A concelleira de Urbanismo subliña que a ordenanza municipal está baseada exclusivamente nas competencias locais -disciplinarias, de seguridade…-  mais ante a dúbida esperarán as aclaracións xurídicas co fin de evitar potenciais prexuízos aos veciños e veciñas de Pontevedra.

Mentres a tramitación dos expedientes sancionadores abertos polo incumprimento da obriga de revisar.

solicitude-informe-itv-edificios