Constituídas as Comisións informativas do Pleno municipal 

37

Esta mañá quedaron constituídas as seis Comisións informativas do Pleno municipal na Sala de Xuntas na sede administrativa do Concello de Pontevedra. Todas elas constituíronse baixo a presidencia do alcalde Miguel Anxo Fernández Lores.

As comisións son as seguintes:

Comisión permanente ordinaria de Réxime Interior, Participación, Persoal, Xurídica e xeral de fondos europeos. Reúnese os mércores anteriores á celebración do Pleno municipal, ás 13.00 horas.

Presidenta: Eva Villaverde Pego

Vicepresidente: Raimundo González Carballo

Vogais: 

Anabel Gulías Torreiro

Guillermo Juan Peñas

María José Pardo Pumar

Beatriz Rey González

Aroa Otero Rodríguez

Iván Puentes Rivera

Manuel Fariña Casanova

Comisión permanente ordinaria de Ordenación do Territorio, Urbanismo e Medio Ambiente. Reúnese os martes ás 11.00 horas alternando coa Comisión de Mobilidade.

Presidenta: Carme da Silva Méndez

Vicepresidente: Xaquín Moreda González

Vogais:

Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo

Gerardo Ramón Pérez Puga

Iago Acuña Vieites

Silvia Crespo Tobío

Beatriz Rey González

Iván Puentes Rivera

Manuel Fariña Casanova

Comisión permanente ordinaria de Benestar social, Cultura e Dinamización Sociocultural. Reúnese os xoves alternos ás 11.00 horas.

Presidente: Demetrio Gómez Xunqueira

Vicepresidenta: Anabel Gulías Torreiro

Vogais:

María Xosé Abilleira Novo

Silvia Junco Martínez

Silvia Crespo Tobío

Beatriz Rey González

María José Pardo Pumar

Iván Puentes Rivera

Manuel Fariña Casanova

Comisión permanente ordinaria de Mobilidade, Infraestruturas, Obras e Servizos. Reúnese os martes as 11.00 horas alternando coa Comisión de Urbanismo.

Presidente: Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo

Vicepresidenta: María Xosé Abilleira Novo

Vogais:

Xaquín Moreda González

Martín Martínez Silva

Iago Acuña Vieites

Silvia Crespo Tobío

María José Pardo Pumar

Iván Puentes Rivera

Manuel Fariña Casanova

Comisión permanente de Economía e Facenda, e especial de Contas. Reúnese o mércores anteriores ao pleno ás 12.00 horas.

Presidente: Raimundo González Carballo

Vicepresidenta: Eva María Vilaverde Pego

Vogais:

Carme da Silva Méndez

Juan Manuel Muñoz Cerrada

Aroa Otero Rodríguez

Iago Acuña Vieites

María José Pardo Pumar

Iván Puentes Rivera

Manuel Fariña Casanova

Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións

Presidenta: Anabel Gulías Torreiro

Vicepresidente: Demetrio Gómez Xunqueira

Vogais: 

Eva María Villaverde Pego

Beatriz Rey González

Iago Acuña Vieites

Aroa Otero Rodríguez

Silvia Crespo Tobío

Iván Puentes Rivera

Manuel Fariña Casanova