Desenvolvemento Sostible abre o procedemento de contratación do proxecto para dotar a Pontevedra do seu primeiro parque de xogos de auga na ribeira do río Lérez

353

A Xunta de Goberno Local deu esta mañá luz verde ao expediente de contratación do proxecto que permitirá dotar á nosa cidade do seu primeiro parque infantil con xogos de auga na ribeira do río Lérez, no parque Rosalía de Castro (entre o Paseo de Rafael Areses e o Recinto Feiral). Tras esta aprobación, as empresas interesadas en acometer esta agardada actuación disporán agora de 20 días naturais, a contar desde o día seguinte á publicación do anuncio de licitación no Perfil do Contratante do Concello de Pontevedra (prevista para a xornada de mañá), para presentar as súas propostas.


Tal e como explica o impulsor do proxecto, o concelleiro de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural, Iván Puentes, “o orzamento desta contratación ascende a 375.015,06 euros e o prazo de execución das obras é de catro meses, polo que agardamos que este parque de xogos acuáticos poida facerse realidade mesmo antes de que remate o ano”. O edil socialista, que hoxe visitou a zona na que se construirá esta área de lecer acompañado polo xefe do Servizo de Parques e Xardíns, Manuel Fontán, lembrou que estes terreos están clasificados como solo urbano e zona verde conforme ao PXOU vixente e non están afectados por Costas, polo que “os traballos poderán poñerse en marcha unha vez que se valoren as ofertas e se adxudiquen as obras”. 


Será un parque acuático con elementos pensados para diferentes idades, accesibles e seguros e diversas áreas: unha zona con xogos de texturas de auga suave, outra zona interactiva con chorros e unha terceira con efectos visuais e maior caudal de auga. Asemade, crearase unha zona deportiva e de fitness ao aire libre e o axardinamento de todo o contorno e instalaranse modernos sistemas de iluminación e rega e mobiliario urbano.


Tódolos xogos de auga estarán fabricados para ter unha gran durabilidade, resistir condicións ambientais desfavorables e estar preparados para os actos vandálicos, empregándose materiais como o aceiro inoxidable e o cobre, tratándose con pinturas especiais e montándose con parafusos antivandálicos. A impulsión da auga aos xogos realizarase mediante un sistema formado por tres elementos conectados: unha bomba centrífuga, que lle conferirá a enerxía necesaria; un filtro, que terá a función de evitar que os sólidos que poida levar a auga cheguen ao colector de electroválvulas (impedindo que estas se colapsen), e o antedito colector, do que sairán tódalas conducións individuais que chegan aos xogos e distribúen o caudal para cada un deles. As tubarías de presión do circuíto serán de PVC ou material semellante.


Sistema automático de depuración


O tratamento da auga levarase a cabo mediante un sistema automático de depuración formado por unha bomba de filtración, un filtro de area e equipos de dosificación, aplicándose un filtrado e unha achega de produtos químicos que garantan que estea en condicións de cloro, PH e limpeza para un baño totalmente seguro. Un controlador químico realizará lecturas da calidade da auga, enviando estas lecturas a un ‘autómata’ e detendo a bomba no caso de que esta non cumpra cos parámetros establecidos. 


Tódolos xogos estarán fabricados segundo a Norma Europea EN1176, con aceiro inoxidable, e dotados dun sistema de protección de pés para evitar que esta parte do corpo poida danarse ao xogar. O parque contará con iluminación LED na mesma área de xogo, con luces embebidas á beira dos chorros de chan, xerando efectos visuais e de espectros de cor.


A superficie da zona de xogos de auga terá unha lixeira pendente para evitar a formación de charcos (do 1 ao 2% cara os sumidoiros de recollida de augas). O pavimento das áreas húmidas executarase con materiais impermeables, imputrescibles e resistentes a produtos químicos de tratamento de auga, coa finalidade de impedir a formación de fochas e a proliferación de microorganismos. Tamén será anti escorregóns en estado húmido, para previr esvaróns dos usuarios, e cunha rugosidade que non moleste ou fira as plantas dos pés descalzos.


O perímetro do parque de auga será pechado mediante unha malla metálica rematada en cor verde e postes de tubo de aceiro galvanizado dispostos cada dous metros e ancorados con formigón. O pavimento da nova área de lecer realizarase con terrizo de 10 centímetros de espesor, a base de xabre granítico, incorporando ademais unha capa separadora anticontaminante de xeotéxtil de 200 g/m2. 


A zona deportiva e de fitness formularase como un gran espazo ao aire libre para que a xente adestre no contorno do parque Rosalía de Castro, con equipos inclusivos, un circuíto de cross training con elementos de resistencia axustables (con cadeira de barras, área de pesas magnéticas, aneis…) e outra de cardio con varios modelos de bicicletas fitness: de spinning estáticas, elípticas e de mans, todas elas con diferentes modos de resistencia.


O mobiliario dos espazos verdes cumprirá coas axeitadas especificacións tanto dende o punto de vista da funcionalidade e o confort para os usuarios como do da integración paisaxística co seu contorno. A actuación contempla a incorporación de varias zonas de banco corrido con pés en aceiro galvanizado, e tamén de bancos circulares, todos eles con asento de madeira.